Blogg

Välj kategori
Kategorier

Virus koppling till autism,epilepsi och cancer

Sår i mungipan, influensan och öroninflammation. Så tänker vi kanske vanligtvis på virus men det finns så mycket mer.

Virus är kluriga små organismer som åtminstone jag har haft svårt att få grepp om. Det är lätt att man tänker på dem precis som små bakterier fast de är lite krångligare än så. De är nämligen beroende av våran celldelning för att reproducera sig. De går alltså in i våra celler och förenklat ”tar över kontrollen” av dessa. På detta sätt blir de fler.

Vad jag vet nu är att precis som med bakterier så kan de både hjälpa och stjälpa oss!

Just nu pågår studier på många olika områden som involverar virus. Den gemensamma nämnaren för dessa studier är att de tittar på hur vi kan använda oss av virus för att bota sjukdomar.

Studier på virus.

Ett område där det studeras intensivt är kring genetiska mutationer på celler. Där tittar man på hur man kan skicka in virus för att laga eller byta ut delar hos skadade/muterade celler. Intressant område och något jag läst mycket om.

Epilepsi är ett område där virus faktiskt verkar ha stor betydelse. En studie från 2004 visar att barn helt blivit av med sin epilepsi inom två veckor från att de haft en akut virusinfektion. T.ex rotavirus, mässling eller påssjuka.

Ett annat område som är högaktuellt är studier kring cancer. Senast nu i juli ( 2019) släpptes en studie som gjorde mig mycket exaletarad. I UK har man behandlat 15 personer med cancer i urinblåsan med hjälp av virusinjektioner direkt i cancertumören. I detta fall har man använt en helt vanlig stam av förkylningsvirus. Alla 15 blev botade! En blev av dem blev av med hela tumören på en vecka. För de andra tog det lite längre tid men man kunde se att cancern minskade redan efter en vecka.

Det har även tidigare gjorts en intressant case-studie på en kvinna med icke behandlingsbar blodcancer (man hade alltså redan testat all konventionell behandling). Man gav henne en injektion av en megados mässlingvirus. Motsvarande mängd som skulle räcka för att vaccinera hundra miljoner personer. Denna mängd gav henne en ordentlig reaktion i form av förhöjd temperatur och kräkningar och inom 36 timmar försvann en tumör stor som en golfboll och två veckor senare var alla spår av cancern borta. Man förklarar förloppet med att mässlingviruset gör att cancerceller klibbar ihop och sedan exploderar. Samtidigt som immunförsvaret blir triggat och städar upp röran efteråt.

En snabb sökning på PubMed visar att minst 10 olika studier har gjorts på just mässlingvirus och cancer. Det verkar lovande.

Studie kring virusterapi mot bukspottkörtelcancer pågår här i Sverige just nu. Det har redan studerats i labbmiljö med framgång och nu är det alltså dags för studie på människor.

Ytterligare en studie (ja den är liten och kan betecknas som alternativ men ändock intressant) visar att den som har haft den riktiga formen av mässling samt t.ex påssjuka och rödahund är bättre skyddade mot cancer senare i livet. Ju fler sjukdomsperioder med virus och feber de haft, desto bättre skydd!

Kan det vara så att vi gör oss själva en björntjänst genom att vaccinera bort alla virus?
Det får framtiden utvisa.

Kanske fyller de någon effekt som vi ännu inte förstått. Många inom funktionsmedicinen har teorier om att virus tränar immunförsvaret.

Ett vältränat immunförsvar är bästa skyddet mot cancer. Det är inte någon teori utan fakta! Immunförsvaret har ju till uppgift att städa bort celler som inte fungerar som de ska och där måste man ju verkligen räkna in cancerceller!

Mayo Clinic i USA uttrycker i en skrivelse att cancerbehandling med hjälp av mässlingvirus inte fungerar sämre om man är vaccinerad utan snarare bättre. De presenterar dock inga studier som stöttar detta.

Det finns faktiskt sedan 15 år tillbaka ett cancerläkemedel baserat på virusterapi från Kina, som av någon underlig anledning inte används speciellt mycket. Dessutom kom det ett amerikanskt för ungefär 10 år sedan.

Det finns väl tre möjliga orsaker till att dessa inte används.

  1. Antingen är de inte verksamma eller tillräckligt potenta.
  2. Vården har ännu inte uppmärksammat dem. Det brukar ta lång tid innan ny forskning är implementerad i vårdapparaten.
  3. Läkemedelsindustrins överlägset största kassako cellgifterna riskerar att bli överflödiga.

Nu har vi pratat om den goda effekten som virus kan ha och hur vi kan använda oss av deras unika förmåga att ta sig in i våra celler. Nu ska vi titta på lite andra viktiga saker om virus.

Virusets mörka baksida…

Det finns nämligen en annan grupp virus nämligen Herpesvirus. Dessa virus är sådana som kan ligga slumrande i våra kroppar för att plötsligt blossa upp när vårt immunförsvar är försvagat.

Dessa virus verkar sällan ha någon positiv eller skyddande effekt utan mer nedbrytande och därmed en bidragande orsak till kroniska sjukdomar.

Det finns hela 23 olika virus i Herpesfamiljen. Alla som har besvär med t.ex munherpes känner tydligt igen det här med att viruset blommar upp när immunförsvaret är hårt pressat av t.ex stress eller andra infektioner. Då ser viruset sin möjlighet och börjar reproducera sig och man får symtom.

Nu tittar vi på vilka lite oväntade saker som dessa virus kan ställa till med!

Virus och epilepsi

Ett område jag verkligen utforskat på djupet. Dessutom finns det en del studier. Man har sett att främst olika stammar av Herpesvirus är inblandade i uppkomst av epilepsi. I en artikel (som sammanfattar en del studier på ämnet) föreslår man att alla borde testas för dessa virus vid epilepsidebut vilket absolut inte görs. Ett vanligt förlopp som beskrivs är att barnet drabbas av ”3-dagars feber” som sedan utvecklas till inflammation i limbiskasytemet i hjärnan och där startar epilepsin. Man har också rent fysiskt studerat vävnad från hjärnan där dessa visat sig innehålla virus från Herpesfamiljen. De skriver även om risken att dessa virus ligger vilande i hjärnan för att sedan bryta ut vid ett annat immunförsvagat tillfälle i livet. Vanligt att just detta händer hos transplantationspatienter som ju står på mediciner som minskar immunförsvarets aktivitet. Hos dessa patienter är man visst medveten om problemet och behandlar med antivirala läkemedel.

I samma artikel pratar man om småbarn som infekteras med cytomegalovirus ytterligare ett herpesvirus antingen från sin mamma eller strax efter födseln kan få epilepsianfall, utvecklingsstörning, hörsel- och synskador. Dessa barn behandlas ofta med antivirala läkemedel. Tyvärr så är det läkemedlet inte helt riskfritt utan kan ge allvarliga biverkningar och man hoppas på att få fram bättre framöver.

En annan studie visar att herpesvirus (human herpesvirus 6B) och temporallobs epilepsi har stark koppling. Man hittade viruset i 11 av 16 undersökta hjärnor som opererades för att få stopp på eilepsin. Detta är ett vanligt virus som ca 90% av världens befolkning har. Det är bara hos vissa som den skapar problem. Samma virus har även kopplats till sjukdomen Multipel Scleros.

Virus och kognition

En studie som beskrivs i samma artikel som jag nämner tidigare pekar också på att återaktivering av herpesvirus kan ge kongitiv försämring och förvirring. De kognitiva försämringarna sågs inom områden som uppmärksamhet, processhastighet, koncentration, kognitiv flexibilitet och förmåga till delad uppmärksamhet. Detta är symtom som jag ser hos många av mina klienter inom npf spektrumet.

Virus och Alzheimers

Denna studie visar att den som har förhöjda mängder av vissa antikroppar mot en sorts herpesvirus löper mer än dubbelt så stor risk för Alzheimers. Dessa antikroppar visar att viruset reaktiverats och inte längre är vilande.

Virus och Autism

En studie indikerar att mödrar med herpesviruset Cytomegalo löper högre risk att få barn med autism.

Ytterligare en studie pekar på samma sak men lite bredare. Där såg man en ökad risk för autism om modern haft någon form av virus eller parasitrelaterad infektion under graviditeten.

Case-studie om en man som vid 31-års ålder utvecklar autistiska symtom efter att ha fått hjärninflamation av en herpesinfektion.

Denna case-studie visar på samma förlopp hos en 11-årig pojke som också fick hjärninflammation av hepresvirus.

Inflammation i hjärnan och autistiska symtom. Det finns väldigt många studier på PubMed som pekar på denna koppling och även på minskade autistiska symtom när inflammationen åtgärdas. Här är ett exempel. Nu är ju detta inte bara orsakat av virus utan andra saker som parasiter och bakterier kan ligga bakom inflammationen.

En symtombild som fullständigt exploderat är PANS och PANDAS. Det är en form av autoimmun hjärninflammation som innebär att kroppens immunförsvar angriper den egna vävnaden i hjärnan. Orsaken till den autoimmuna hjärninflammationen är antingen bakterier, virus eller parasiter. I många fall ser man att symtombilden uppstår precis efter en vanlig infektion. Symtom så som ångest, tvång och panik uppstår plötsligt. Ofta över en natt.

Inflammation i hjärnan

Något som jag kommer i kontakt med nästan dagligen är inflammation både i kroppen och hjärnan. Ofta har den börjat i mage och tarm. Då är den vanligtvis orsakad av en obalanserad tarmflora med fel bakterier, svamp eller parasiter. Lägg dessutom till gifter och en dålig kosthållning. Denna inflammation kan sedan sprida sig vidare till hjärnan.

I andra fall är det reaktiverade virus som ligger bakom inflammationen. Svår att häva men när man lyckas så är det fantastiskt effektivt för att minska symtom inom npf och epilepsi.

Det finns flera orsaker till att virus reaktieras. Men dagens livsstil med stress, processad mat, näringsbrist, strålning och gifter är ”den perfekta stormen”. De sätter så hårt tryck på immunförsvaret att det inte klarar av att hålla organismer under kontroll.

Virus och tarmfloran

En rykande färsk studie på möss, visar att tarmfloran är oerhört viktig för hur väl de kan skydda sig mot virus. I studien såg man att en tarmflora som skadats med hjälp av antibiotika fick ett försämrat skydd mot virus.

De tittade främst på neurodegenerativa sjukdomar så som Alzheimers, Parkinsons och MS. Då alla dessa har visat på koppling till virus i centrala nervsystemet. De ville ta reda på om tarmfloran kunde förändra immunförsvarets reaktion på ett virus i centrala nervsystemet och om det kunde minska virusets skadeverkningar.

Mössen med en oskadad tarmflora klarade sig mycket bättre än de som fick sin tarmflora förstörd av antibiotika. De med förstörd tarmflora fick svagare immunförsvarsrespons och kraftigare neurodegenerativa symtom inklusive paralys.

De lyckades till och med zooma in mer exakt vad som gjorde den stora skillnaden! Ett signalprotein i immunförsvaret fick tydligen sin information från den friska tarmfloran men inte den skadade tarmfloran. Detta signalprotein sätter fart på hjärnans immunförsvar. Utan immunförsvarsaktivering fick viruset härja fritt i centrala nervsystemet.

Så här kom alltså ännu ett bevis på att tarmfloran är bland det viktigaste vi har!

Vad kan man då göra med denna information?

För dig som som misstänker att du eller ditt barn har fått symtom orsakat av en virusinfektion så finns det naturliga vägar att bekämpa virus och sedan minska inflammationen i hjärnan. Ibland sker minskning av symtom så snart infektionen är åtgärdad. Andra gånger kan olika tillskott som har antiinflammatoriska egenskaper behövas för att släcka ”branden” i hjärnan.

Men för att förhindra virus reaktiveras och inflammationen återkommer behöver man ta ett ordentligt grepp om de faktorer som jag nämner ovan. Nämligen, tarmfloran, stress, processad mat, näringsbrist, strålning och gifter.

Detta kan du förstås börja med på egen hand med hjälp av kunskapen på min blogg.

För dig som vill ha ett steg-för-steg program att följa så är kursen TungmetallDetox helt rätt väg att gå. Den kommer att ta dig igenom alla viktiga områden som behöver åtgärdas och bespara dig många timmars sökande och onödiga omvägar. Här hittar du kursen.Det finns även möjlighet att ta hjälp av mig via individuella konsultationer. Du kan läsa mer om det och boka här.

Senaste inläggen

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?