Barn med NPF far illa inom tvångsvården.

Barn med NPF symtom som hamnar inom tvångsvården pga. hemmasittande. Ofta har man i tvångsvårdsprocessen totalt kört över föräldrarna.  Jag hör detta berättas så ofta bland de föräldrar jag möter och tillvägagångssättet ser ungefär likadant ut.  Barn hamnar i många fall i tvångsvård på detta sätt: 1.Barnet blir hemmasittare för att skolan inte kan möta […]