Om BioInd

BioInd
Namnet är en ordlek som kommer ur ordet Biologi som förenklat betyder ”Läran om livet” och ordet Individuell som betyder enskild, personlig och särpräglad. Jag valde namnet för att vi behöver beakta båda aspekterna om vi ska kunna hjälpa kroppen att läka.
Jag tror att vi alla är olika och särpräglade och orsaken till de symtom som våra barn uppvisar är också olika. Visst finns det många gemensamma nämnare men för att ge varje barn möjlighet att självläka och åter komma i balans måste vi hitta just det barnets grundorsak.

Barn med NPF symtom:
Med BioInd.se som kanal vill jag sprida kunskap om hur man kan lindra, mildra och helt få bort vissa neuropsykiatriska symtom och hitta grundorsaken hos barn med diagnoser så som Autismspektrum, Aspergers, ADHD,ADD,OCD,ODD, koncentrationsproblem, explosiva barn, Tics, Tourette osv så att dessa barn får chans att läka.img_0802

Mitt arbetssätt och min inspiration:
Kommer i huvudsak från Funktionsmedicinen och Näringsmedicinen.
Jag värdesätter ett holistiskt synsätt och jag tror att vägen till hälsa är att hitta bakgrundsorsaken till alla sjukdomar ( ett hemskt ord som jag helst undviker, smaka på det sjukdom.. och reflektera över betydelsen).
För att komma dit behöver man titta på symtomen och analysera dem.
Symtomen hjälper oss att kunna ställa rätt frågor och med hjälp av
tillräckligt många ”varför” frågor kan vi hitta grundorsaken.
När grundorsaken är åtgärdad kan man börja stötta kroppen och ge den rätt förutsättningar för att återfå balans och därmed att kunna självläka.

Min vision:
Att alla föräldrar till barn med någon form av symtom som hör hjärnan till som t.ex epilepsi, depression, ångest, ätstörning,dyslexi, dyskalkyli, motoriska eller språkliga utmaningar, läser på här på BioInd och bestämmer sig för att vilja testa att lägga om kosten och livsstilen.

Min mission:

Att ”hålla er föräldrar i handen” när ni genomför de största förändringar som ni någonsin kommer att göra. Jag hjälper er att hjälpa era barn i riktning mot det liv som ni längtar efter. Ett liv som förhoppningsvis ger hela familjen mindre konflikter, smärta, problem och större glädje.
Allt med hjälp av kost, livsstil, tillskott och rätt rörelser.
Allt det kan ni lära er i mina utbildningar, på kommande föreläsningar eller med självstudier av materialet här på bloggen.
För att vara ännu lite djärvare så är mitt högsta mål med BioInd att få alla vuxna och barn med någon form av kronisk (sjukdom) symtomproblematik att åtminstone ge livsstilsförändringar en chans!
Tänk vad många människor som skulle kunna må så mycket bättre!
____________________________________________________
INTEGRITETSPOLICY
I enlighet med den nya dataskyddsförordningen GDPR.
Här finns information om hur vi hanterar dina uppgifter.

1. Insamling av information
Vi samlar in information från dig när du registrerar dig på vår webbplats eller på annan plats där BioInd agerar. Den insamlade informationen inkluderar ditt namn och din e-postadress.

Dessutom tar vi automatiskt emot och sparar information från din dator och webbläsare, inklusive din IP-adress, uppgifter om programvara och hårdvara och den begärda sidan.

2. Användning av information

Den information vi samlar in från dig kan användas för att:

  • Kommunicera med dig via nyhetsbrev och andra typer av utskick
  • Tillhandahålla anpassade information
  • Kontakta dig via e-post
  • Anpassa erbjudanden

3. E-handelssäkerhet

Vi är de enda som äger informationen som samlats in. Din personliga information är säker hos oss. Den kommer inte att säljas, utbytas, överföras eller delas vidare till något annat företag, i något syfte, utan ditt samtycke, förutom då så krävs för att uppfylla en begäran och/eller överföring, t.ex. för att skicka en beställning.

4. Utlämnande till tredje part

Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår webbplats eller vårt företag, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell.

Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.

Allmänna uppgifter kan dock delas vidare till utomstående parter för marknadsföring, i annonssyfte eller andra ändamål.

5. Informationsskydd

Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Vi använder oss av en extern leverantör för hantering av e-mail kommunikation och denna externa leverantör håller högsta tänkbara säkerhetskrav och är en av de största i världen på e-mail kommunikation och listhantering.

6. Cookies

Vi använder av cookies för att förbättra tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen. Vår användning av cookies kopplas inte till personligt identifierbar information på vår webbplats.

6. Avsluta prenumeration

Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka nyhetsbrev, erbjudanden och annan information om går under BioInds verksamhet. Om du inte längre vill ta emot sådana meddelanden hittar du information om hur du avslutar prenumerationen i slutet av varje e-postmeddelande.

7. Samtycke

Genom att använda vår webbplats godkänner du vår integritetspolicy.

____________________________________________________

Information om Nutreince tillskott.

Nutrience infoblad