Magen är helt avgörande för hur vi och våra barn mår

Innan jag började läsa på om det här med kost och neuropsykiatriska symtom hade jag nog aldrig reflekterat över att det vi äter kan påverka i princip vartenda system i våra kroppar. ?Att symtom från magen kan ha koppling till det man äter känns kanske inte så konstigt. ?Att symtom från huvudet/hjärnan kan ha den […]

Maskera inte symtomen – Ta reda på orsaken!

Kolla motorn, kolla oljan, tanka! Du skulle väl aldrig få för dig att tejpa över varningslamporna i din bil? Ändå är det vad många av oss gör dagligen med våra egna eller våra barns kroppar. Vi ”tejpar” över med läkemedel. De flesta som har ont någonstans, tänker inte någon längre stund på varför utan sträcker […]